Upozornenie pre OvZP KSK

Zverejňovanie objednávok a faktúr (malo by fungovať aj bez Citrixu)

Zverejňovanie objednávok a faktúr (cez Citrix alebo v sieti VUCnet)

Zverejňovanie zmlúv a verejných obstarávaní (už len po novom)

V prípade nejasností kontaktujte nás na tel: 055 7268334 alebo 055 7268333.