Upozornenie pre OvZP KSK

Podávanie žiadostí o prístup k informačným službám KSK je po možné vyplnením Formulára žiadosti.

Odporúčame prečítať si tento manuál, ktorý vysvetľuje postup pri podávaní žiadosti.

V prípade nejasností kontaktujte nás na tel: 055 7268334.